อบรมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

16 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ พรหมมหาวัน พานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมตามโครงการรวมพลังเยาวชน ต้นแบบศีลธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอรพินวิทยา ลำพูน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 คน

ดูรูปภาพ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี รุ่นใหญ่

11 -13 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 53 คนของโรงเรียนวัดสันคะยอม ได้ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรชาติ วังซ้าย ผอ.โรงเรียนวัดขี้เหล็ก เป็นประธานชุมนุมรอบกองไฟ

ดูรูปภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

9 ธันวาคม 2562 นางสาวปียานันต์ บุญธิมา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม ทางโรงเรียนวัดสันคะยอมได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้าราชการ ประชาชน ในชุมชนเขตบริการของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ดูรูปภาพ

คณะกรรมการตรวจรับคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยการนำของ ผอ.กนกศักดิ์ กระแส ผอ.กลุ่ม ICT และคณะมาตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจำนวน 8 เครื่องพร้อมอุปกรณ์

ดูรูปภาพ